CURCY - WooCommerce Multi Currency - Currency Switcher

CURCY - WooCommerce Multi Currency - Currency Switcher

Điểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giá
 • 100,000 đ
Item có 17 lượt mua 😍
Phiên bản:
Ngày cập nhật:
Link Demo: Xem ngay

Plugin hỗ trợ thêm nhiều tiền tệ khác nhau cho woocommerce.
 

Nếu bạn có cửa hàng WooCommerce, WooCommerce Multi Currency là một plugin bắt buộc phải có cho bạn. WooCommerce Multi Currency cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi giữa các loại tiền tệ và giúp cửa hàng của bạn chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Tỷ giá hối đoái có thể được thiết lập thủ công hoặc tự động. Plugin có thể tự động lấy vị trí địa lý của khách hàng và hiển thị giá bằng nội tệ của khách hàng.

ĐẶC TRƯNG

CÁC LỰA CHỌN TIỀN TỆ

Plugin linh hoạt với nhiều tùy chọn tiền tệ để hiển thị giao diện người dùng, cập nhật tùy chọn tỷ giá hối đoái
 • Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái: Plugin tự động cập nhật tỷ giá hối đoái. Bạn có thể đặt thời gian cho bản cập nhật tự động: 30 phút một lần, 1 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng.
 • Email cập nhật tỷ giá hối đoái thành công: Plugin sẽ gửi email thông báo bất cứ khi nào cập nhật tỷ giá hối đoái.
 • Đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công: Plugin cũng cho phép bạn thiết lập tỷ giá hối đoái theo cách thủ công.
 • Phí chuyển đổi: Mỗi khi bạn đổi tiền từ loại tiền này sang loại tiền khác, ngân hàng hoặc nhà điều hành chuyển tiền có thể áp dụng phí chuyển đổi tiền tệ. Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái mà họ quyết định áp dụng và tỷ giá hối đoái thực được giao dịch trên thị trường là phí chuyển đổi tiền tệ. WooCommerce Multi Currency cho phép bạn thêm phí trao đổi vĩnh viễn vào tỷ giá hối đoái.
 • Định dạng giá: Định cấu hình cách hiển thị giá trên giao diện người dùng. Ví dụ: $ 100; 100 đô la; 100,00 $; 100,00 đô la…
 • Ký hiệu tiền tệ tùy chỉnh: Bạn có thể tùy chỉnh các ký hiệu tiền tệ. Ví dụ: Đô la Mỹ có thể được hiển thị dưới dạng USD, US $, $…
 • Giá cố định: WooCommerce Multi Currency cho phép bạn thiết lập giá tùy chỉnh bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau trong mọi sản phẩm. Giá cố định sẽ ghi đè lên giá được tính theo tỷ giá hối đoái.
 • Tiền tệ ẩn:  Plugin cho phép bạn ẩn các loại tiền tệ mà bạn không muốn nó hiển thị trên giao diện người dùng.
 • Chọn máy chủ tỷ giá hối đoái: Bạn có thể chọn cập nhật tỷ giá hối đoái từ VillaTheme.com, Google Finance, Yahoo Finance. Nhiều máy chủ tỷ giá hối đoái sẽ được thêm vào trong tương lai.
 • Sử dụng SESSION: Plugin sẽ sử dụng phiên thay vì cookie để lưu đơn vị tiền tệ đã chọn.
 • Công cụ chuyển đổi giá tiền tệ: Một công cụ chuyển đổi xuất hiện bên dưới giá sản phẩm. Cho phép khách hàng chuyển đổi giá giữa các loại tiền tệ.

TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN TIỀN TỆ

WooCommerce Multi Currency có thể tự động phát hiện cơ sở tiền tệ bản địa của khách hàng dựa trên quốc gia hoặc ngôn ngữ của họ.
Quan trọng: Xin lưu ý rằng các tính năng tự động phát hiện hạt có thể không hoạt động bình thường với các trang web / máy chủ có bộ nhớ cache. Vui lòng dùng thử phiên bản miễn phí để kiểm tra xem nó có hoạt động tốt trên trang web của bạn hay không.
 • Phát hiện cơ sở tiền tệ dựa trên quốc gia của khách hàng: Plugin sẽ phát hiện quốc gia của khách hàng dựa trên địa chỉ IP của họ, sau đó chọn đơn vị tiền tệ của họ để hiển thị giá.
Lưu ý: Tùy chọn này có thể được áp dụng để phát hiện ở cấp quốc gia, không hoạt động đối với các tiểu bang hoặc tỉnh và khu vực trong một quốc gia.
 • Đơn vị tiền tệ theo quốc gia: Bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ sẽ được hiển thị cho khách hàng từ quốc gia nào.
 • Giá xấp xỉ: Với tính năng này, giá sẽ được hiển thị theo đơn vị tiền tệ mặc định. Nhưng theo đó, sẽ có giá gần đúng được hiển thị bằng nội tệ của khách hàng. Giúp khách hàng biết được sản phẩm đắt / rẻ như thế nào.
 • Tự động chọn đơn vị tiền tệ dựa trên ngôn ngữ Polylang: Plugin sẽ chọn đơn vị tiền tệ để hiển thị giá dựa trên ngôn ngữ trang web của bạn. Ví dụ: có 2 ngôn ngữ trên trang web của bạn là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể chọn hiển thị giá bằng GBP ở trang tiếng Anh và bằng EUR ở trang tiếng Tây Ban Nha.
 • Tự động chọn đơn vị tiền tệ dựa trên ngôn ngữ WPML: Tương tự như Polylang, nhưng giá sẽ được chọn dựa trên ngôn ngữ của WPML.

KIỂM TRA TIỀN TỆ

WooCommerce Multi Currency cho phép bạn chọn các loại tiền tệ thanh toán. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều loại tiền thanh toán.
* Quan trọng: Xin lưu ý rằng để hiển thị cổng thanh toán trên trang thanh toán, cổng thanh toán đó phải hỗ trợ đơn vị tiền tệ mặc định của bạn.  Ví dụ: Nếu bạn đặt Rand ZAR của Nam Phi làm đơn vị tiền tệ mặc định, thì bạn không thể bật PayPal trên trang thanh toán của mình. Vì PayPal không hỗ trợ ZAR, ngay cả khi bạn đã sử dụng Đa tiền tệ để đổi ZAR sang USD trên giao diện người dùng.
 • Cho phép thanh toán bằng nhiều loại tiền:  Khách hàng có thể mua bằng loại tiền mà họ đã chọn. Để sử dụng tính năng này, bạn cần bật cổng thanh toán trên trang web của mình để hỗ trợ đơn vị tiền tệ đã chọn của khách hàng.
 •  Đơn vị tiền tệ trả phòng đã chọn: Plugin cho phép bạn chọn đơn vị tiền tệ trả phòng. Ví dụ: bạn có thể hiển thị giá bằng 4 loại tiền tệ khác nhau trên cửa hàng của mình nhưng chỉ chấp nhận thanh toán bằng 2 loại tiền tệ.
 • Hiển thị các phương thức thanh toán dựa trên đơn vị tiền tệ: Bạn có thể chọn cổng thanh toán nào sẽ xuất hiện trên trang thanh toán dựa trên đơn  vị tiền tệ.
 • Thanh toán Tiền tệ trên trang Giỏ hàng: Thay đổi đơn vị tiền tệ trên trang Giỏ hàng để thanh toán tiền tệ.

ĐỊNH DẠNG GIÁ

Cài đặt này cho phép bạn đặt giá làm đẹp, bạn có thể đặt các quy tắc cho giá sản phẩm của mình
 • Chấp nhận giới hạn dưới : Bật nếu bạn chấp nhận đặt giá đẹp cho cả giá giới hạn dưới và giới hạn trên. Tắt chức năng này sẽ chỉ được áp dụng cho giá giới hạn trên.
 • Thêm quy tắc: Đặt quy tắc để hiển thị giá làm đẹp trên giao diện người dùng. Bạn có thể đọc hướng dẫn tại đây .

SHORTCODES

Plugin cung cấp cho bạn các mã ngắn để hiển thị các widget trao đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái trên giao diện người dùng.
Bạn có thể truy cập tài liệu của plugin này để theo dõi các Mã ngắn cho WooCommerce đa tiền tệ.
 • Tiện ích con Bộ chọn tiền tệ với các kiểu giao diện người dùng khác nhau.
  [woo_multi_currency]
  [woo_multi_currency_plain_horizontal]
  [woo_multi_currency_plain_vertical]
  [woo_multi_currency_layout3]
  [woo_multi_currency_layout4]
  [woo_multi_currency_layout5]
  [woo_multi_currency_layout6]
  [woo_multi_currency_layout7]
  [woo_multi_currency_layout8]
  [woo_multi_currency_layout9]
  [woo_multi_currency_layout10]
  
 • Các mã ngắn tỷ giá hối đoái cho phép bạn hiển thị tỷ giá hối đoái trực tiếp trên giao diện người dùng.
  [woo_multi_currency_rates currency = ”GBP, EUR”] Các mã rút gọn này sẽ hiển thị tỷ giá hối đoái giữa GBP, EUR và đơn vị tiền tệ mặc định của bạn trên giao diện người dùng. Bạn có thể đổi sang các đơn vị tiền tệ khác bằng cách thay đổi mã đơn vị tiền tệ GBP, EUR
  [woo_multi_currency_exchange price = ”100 ″ currency =” EUR ”] Ví dụ: Tôi có USD làm đơn vị tiền tệ mặc định, mã rút gọn này sẽ hiển thị số tiền EUR được quy đổi từ 100 USD.

THIẾT KẾ

Plugin có thể được hiển thị trên giao diện người dùng dưới dạng tiện ích con hoặc thanh tiền tệ.
 • Thiết kế thanh đơn vị tiền tệ: - Nhập tiêu đề thanh đơn vị tiền tệ của bạn, theo mặc định, nó là “Chọn đơn vị tiền tệ của bạn”. - Chọn vị trí thanh tiền tệ sang trái hoặc phải. - Kiểu dáng: có 5 kiểu cho bạn chọn mã tiền tệ, ký hiệu tiền tệ, cờ, cờ + mã tiền tệ, cờ + ký hiệu tiền tệ. - Màu sắc và màu nền.
 • Thẻ điều kiện:  Chọn trang mà thanh sẽ xuất hiện bằng cách sử dụng thẻ điều kiện WordPress, thẻ điều kiện WooCommerce.
 • Thiết kế widget: Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề widget và các kiểu widget có sẵn để được chọn.
 • Cờ tùy chỉnh: Một số quốc gia sử dụng cùng một cờ, tùy chọn này sẽ giúp bạn hiển thị một quốc gia đúng đơn vị tiền tệ.
 • CSS tùy chỉnh: Tất cả những tùy chọn này vẫn chưa đủ? Bạn có thể thêm CSS của riêng mình để thiết kế tiện ích và thanh tiền tệ của mình.
 • Thu gọn Thanh tiền tệ: Cho phép thu nhỏ thanh tiền tệ trên giao diện người dùng. Các đơn vị tiền tệ sẽ xuất hiện dưới dạng một đơn vị tiền tệ và hiển thị đầy đủ khi khách hàng di chuột vào đơn vị tiền tệ đó.

GIAO DIỆN THÂN THIỆN

Plugin được phát triển trong cài đặt tối ưu. Sau khi cài đặt thành công, bạn chỉ cần chọn đơn vị tiền tệ mình cần và nhấn Lưu. Tất cả các yêu cầu hỗ trợ sẽ được trả lời trong vòng một ngày làm việc.

TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử phiên bản miễn phí trước khi mua để đảm bảo plugin sẽ hoạt động hoàn hảo trên trang web của bạn. Nếu bạn phát hiện ra Multi Currency không tương thích với một số plugin phổ biến. Vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có thể làm cho chúng tương thích hay không. Danh sách các plugin bên dưới tương thích với WooCommerce Multi Currency. Bạn có thể truy cập tài liệu về plugin này để theo dõi cập nhật các plugin tương thích với WooCommerce Multi Currency.
 
Mua xong Key hoặc Quà tặng sẽ hiện ở đây nhé!

Sản phẩm liên quan

Video Hướng dẫn Thiết Kế Website WordPress

Chợ WordPress chuyên bán Theme, Plugin cho WordPress uy tín số 1, mình sẽ làm thêm video nhiều hơn để hướng dẫn ae về tất cả mọi thứ liên quan đến WordPress, hy vọng a e ủng hộ mình, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình ạ, Cảm ơn a e.

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bán Hàng Chuyên Nghiệp Chuẩn SEO A-Z với Flatsome
Hướng dẫn thiết kế Website WordPress Chuẩn SEO với Elementor Pro

back top