Perfex - Powerful Open Source CRM Phần mềm quản lý chuyên nghiệp

Perfex - Powerful Open Source CRM Phần mềm quản lý chuyên nghiệp

Điểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giá
  • 135,000 đ
Item có 2 lượt mua 😍
Phiên bản:
Ngày cập nhật:
Link Demo: Xem ngay

Phần mềm quản lý hỗ trợ tiếng việt! Tiếng Anh

Hướng dẫn cài đặt: https://crm.congtyweb.vn/huongdan

Demo:

Tiếng Anh: 

https://perfexcrm.com/demo/admin/authentication

Tiếng Việt:

Admin: https://crm.congtyweb.vn/admin/  - User: admin@congtyweb.vn - Pass: demo

Nhân viên https://crm.congtyweb.vn/admin/  - User: nhanvien@congtyweb.vn - Pass: demo

Khách hàng: https://crm.congtyweb.vn/ - User: demo@congtyweb.vn - Pass: demo

Quản lý chuyên nghiệp mình đang sử dụng rất ổn định.

các bạn up lên host rồi chạy http://domain/install điền thông tin là ok nha!

Mua xong Key hoặc Quà tặng sẽ hiện ở đây nhé!

Sản phẩm liên quan

back top