Botble - Laravel CMS, CRUD generator, Modular & Theme system, Role permissions, Multilingual blog

Botble - Laravel CMS, CRUD generator, Modular & Theme system, Role permissions, Multilingual blog

Điểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giáĐiểm đánh giá
  • 150,000 đ
Item có 1 lượt mua 😍
Phiên bản:
Ngày cập nhật:
Link Demo: Xem ngay

Botble CMS dựa trên Laravel Framework 7x. Team Sang Nguyễn code đó bạn, phát triển được 5 năm rồi, cái này các bạn code web Laravel thì có thể xem hợp thì hốt phát triển dự án cho nhanh. 

- Hỗ trợ đầy đủ đa ngôn ngữ

- Thanh toán Visa, Paypal ...

- Hệ thống giao diện và tiện ích

- Hỗ trợ Amazon S3

- Đăng nhập qua mạng xã hội

- CRUD and Datatables

- Hệ thống phân quyền mạnh mẽ

- Tích hợp blog, giao diện tin tức

- Bộ quản lý Media mạnh mẽ

Hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=Xclo97p241w

Giới thiệu chức năng plugin generator: https://www.youtube.com/watch?v=aOLAGOJKq6A

Mua xong Key hoặc Quà tặng sẽ hiện ở đây nhé!

Sản phẩm liên quan

back top