Xóa chữ CATEGORY ARCHIVES theme flatsome

Hướng dẫn Xóa chữ CATEGORY ARCHIVES theme flatsome. Có rất nhiều cách để dịch được nội dung đó như dùng plugin, vào file code đó xóa, hoặc dùng function.
Ở đây mình hướng dẫn sử dụng plugin dịch Loco Translate, rất hay sử dụng cái này, vì dù gì bạn cũng phải dịch những nội dung của các phần khác như dịch comment, dịch phần giỏ hàng... Plugin rất nhẹ và được a e sử dụng rất nhiều.


Hướng dẫn dịch :
Đầu tiên các bạn vào Plugin -> cài mới -> gõ LocoTiếp theo


Tiếp theo
Tiếp theo
Tiếp theo


Nhập từ cần dịch vào rồi dịch thôi nhé các bạn, ở trên xóa cái phần thừa kia giữ mỗi %s thôi nó  = tên danh mục á.
Còn bạn muốn dịch thành kiểu sao cũng đc nha, ví dụ: Danh mục: %s

Kết quả: 


Ok hoàn thành!

 

back top