Tắt debug hiển thị dòng cảnh báo cho WordPress

Chia sẻ

Debug cho WordPress là để người làm web phát hiện ra các lỗi khi viết plugin và giao diện theme. Khi bị lỗi không truy cập được web hoặc đang sử dụng mà thấy xuất hiện cảnh báo thì các bạn tắt debug đi nhé.

Đầu tiên các bạn vào Hosting mở tập tin wp-config.php lên và sửa đoạn sau.

define('WP_DEBUG', true);
sửa thành 
define('WP_DEBUG', false);

rồi lưu lại nhé.
true là bật chức năng phát hiện lỗi, false là tắt cảnh báo phát hiện lỗi.

back top