Tạo menu dọc theme flatsome wordpress giống Nguyễn Kim, Điện máy xanh

Chia sẻ

Tạo menu dọc theme flatsome wordpress giống Nguyễn Kim, Điện máy xanh. Plugin đó là OT Flatsome Vertical Menu . Tạo Menu dọc Vertical Menu cho Flatsome Woocommerce theme. Menu dọc được gắn tại Menu chính nằm ngang của web có 2 kiểu khi rê chuột vào hiện hoặc hiện trực tiếp ra bên ngoài.
Video:

back top