Sửa lỗi Wpml hoặc các plugin dịch không dịch ngôn ngữ mặc định

Sửa lỗi Wpml hoặc các plugin dịch không dịch ngôn ngữ mặc định, hướng dẫn Việt hóa plugin Woocommerce và giỏ hàng, khi mua key WPML xong các bạn không cài mà Woocommerce không dịch tiếng Việt vẫn hiện tiếng anh các xử lý rất đơn giản các bạn làm theo hướng dẫn.
Đầu tiên vào Hosting theo đường dẫn /wp-content/plugins và tìm 2 file woocommerce-vi.mo và woocommerce-vi.po thêm cái đuôi _VN cho nó để nó sửa lỗi nhé, sau khi thêm sẽ có dạng:
woocommerce-vi_VN.mo và woocommerce-vi_VN.po


Sửa thành

Vậy là đã hoàn thành rồi.
Còn một số từ của theme hoặc plugin chưa dịch thì vào Admin -> WPML -> String translate -> nhập từ khóa tiếng anh vào là nhập từ tiếng Việt để dịch rồi lưu là ok nhé.


Video Hướng dẫn Việt hóa WooCommerce sẽ được đăng lên trong thời gian tới.

back top