Plugin thêm trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Chia sẻ

Plugin tạo trình soạn thảo chân trang danh mục sản phẩm cho Woocommerce

Mặc định danh mục Woocommerce chỉ có ô để điền nội dung, không có phần soạn thảo nên khó viết bài, mình code plugin này để hỗ trợ mọi người việc đó, thuận tiện cho SEO danh mục luôn
Plugin chỉ cần Cài đặt và sử dụng.
Nếu muốn thanh soạn thảo nhiều chức năng hơn thì bạn cài thêm https://vi.wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/ nhé.
 


Link tải miễn phí: Tải ngay

back top