Hướng dẫn bảo mật website Wordpress

Chia sẻ

Bảo mật web để tránh virus:

- Đặt Pass khó, không đặt pass ngắn dễ bị dò.

- Tắt chức năng update và cài plugin của WordPress bằng cách bạn vào FTP tại file wp-config.php thêm 2 dòng này vào cuối cùng của file.

define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);
define('DISALLOW_FILE_MODS', true);

Thay đổi đường dẫn wp-config.php vào thư mục securi

 

back top