Hiển thị xếp hạng star rating 0 sao trong woocommerce

Chia sẻ

Hiển thị xếp hạng star rating 0 sao trong woocommerce bạn đang muốn hiển thị biểu tượng sao cho tất cả sản phẩm cho dù chưa có đánh giá nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm code hiển thị sao cho tất cả sản phẩm trong woocommerce. Hướng dẫn show reviews (Star rating) dù không có đánh giá nào, đoạn code hiển thị đánh giá sao ở sản phẩm.
Như hình trên các bạn thấy khi chưa có đánh giá sản phẩm sẽ hiện dấu sao chưa có tô màu, còn khi đã có đánh giá thì tùy vào đánh giá của khách hàng thì có mấy sao sẽ hiện lên tương ứng.
Để thêm code hiển thị đánh giá sao thì các bạn vào giao diện -> sửa giao diện -> function.php và thêm đoạn code này vào:
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );
add_action('woocommerce_shop_loop_item_title', 'chowordpress_com_get_star_rating' );
function chowordpress_com_get_star_rating()
{
    global $woocommerce, $product;
    $average = $product->get_average_rating();

    echo '<div class="star-rating"><span style="width:'.( ( $average / 5 ) * 100 ) . '%"><strong itemprop="ratingValue" class="rating">'.$average.'</strong> '.__( 'out of 5', 'woocommerce' ).'</span></div>';
}
Vậy là đã xong, chúc bạn thành công! Nếu cần hỗ trợ inbox Zalo mình nhé.

back top